Creatori de oportunităţi

În peste 10 ani de activitate și în mai mult de 150 de proiecte finanţate din fonduri nerambursabile, echipa de profesioniști ai BMG a câștigat încrederea partenerilor săi prin rezultatele obţinute. Consultanţa pe care am oferit-o, crearea și gestionarea unor strategii avansate au avut un impact semnificativ în dezvoltarea comunităţilor și reușita proiectelor în care ne-am implicat.

Profil

Experienţa câștigată în peste 150 de proiecte ne-a dat curaj să acceptăm provocări de anvergură. Rezultatele obţinute și încrederea partenerilor ne dau curaj să ţintim și mai sus, și mai departe.

Cu o echipă extinsă de consultanți și profesioniști în diferite domenii, am abordat cu îndrăzneală proiecte complexe.

BMG oferă nu doar consultanță pentru proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, ci asigură și management de proiect, elaborează strategii de dezvoltare, planuri de externalizare, planuri de afaceri și planuri de marketing.

Construim parteneriate pe o fundație solidă de încredere și rezultate tangibile. Dincolo de finalizarea unui proiect, vedem dezvoltarea și dinamica unei comunități.

Expertiză

Suntem o echipă dinamică, în permanentă căutare de noi provocări.

Astfel, an de an, din 2005, am abordat și finalizat cu success proiecte de infrastructură, din agricultură, industria agro-alimentară, monumente istorice, dezvoltarea resurselor umane și industrie ușoară.

Pe măsură ce am câștigat tot mai multă experiență în lucrări destinate dezvoltării comunităților rurale, am ales să ne concentrăm pe trei arii principale: infrastructură, dezvoltare rurală și refacerea monumentelor istorice.

Rezultate

Am oferit consultanţă pentru peste 150 de proiecte cu o valoare totală de aproximativ 150.000.000 €. Ne recomandă reușita implementării lor.

În orice proiect în care ne implicăm, indiferent de domeniu, urmărim să aducem o schimbare reală, pozitivă, care să fie un punct de pornire pentru dezvoltarea unei comunități.

Consultanţă în fonduri nerambursabile

Domeniu

Infrastructură

Peste 40 de unități administrativ teritoriale din toate județele Moldovei au beneficiat de expertiza echipei BMG în proiecte cu valoare totală de peste 70 mil. Euro.

Proiect

Comuna Strunga

Proiect de modernizare drumuri, construire grădiniță, achiziții dotări și utilaje, în valoare de 2,5 mil Euro, fără TVA

Echipa BMG a oferit consultanță pentru realizarea documentației pentru cererea de finanțare, managementul proiectului, consultanță pentru procedurile de achiziții și de realizare a plăților.

Domeniu

Dezvoltare rurală

Proiecte de înființare și modernizare de ferme, culturi, înființarea și recunoașterea unor grupuri de producători, totalizând bugete de ordinul milioanelor de Euro.

Proiect

Grupul OLMA

Proiect de înființare a unei plantații pomicole în valoare de 850.000€

Echipa BMG a oferit consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, managementul proiectului și în realizarea procedurilor de achiziții și a plăților.

Domeniu

Refacerea monumentelor istorice

Proiecte de anvergură de refacere și valorificare a monumentelor istorice cu bugete de peste 10 milioane de Euro.

Domeniu

Mitropolia Moldovei și Bucovinei

Proiect de valorificarea turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iași, în valoare de 15 mil. Euro

În acest proiect, echipa BMG asigură consultanță în managementul proiectului și în realizarea procedurilor de achiziții și a plăților.

Domenii 2014-2020

Până în 2020, în Romania vor fi disponibile finanțări nerambursabile în valoare de aproximativ 30 mld euro. În cadrul acestor finanțări, BMG are expertiza pentru a oferi consultanță în: Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capital Uman.

Pentru Programul Național pentru Dezvoltare Rurală este disponibilă suma totală de 9,363 miliarde de Euro. Prin acest program se oferă o reală oportunitate pentru dezvoltarea sectorului rural prin:

  • integrarea producătorilor şi procesatorilor în lanţul agro-alimentar;
  • reînnoirea generaţiilor de fermieri;
  • orientarea către protejarea mediului prin practici şi investiţii ecologice;
  • diversificarea activităților economice;
  • dezvoltarea infrastructurii locale.

Programul Operaţional Regional are disponibilă suma totală de 6,298 milioane de Euro.

Scopul programului este creșterea competivității economice și îmbunătațirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale. Aceasta se poate obține prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor. Astfel resursele vor putea fi utilizate eficient, ceea ce va conduce la dezvoltarea sustenabilă a regiunilor.

Programul Operaţional Capital Uman are disponibilă suma totală de 4,22 miliarde de Euro.

Prin acest program se urmărește reducerea diferenței dintre nivelul de dezvoltare economică şi socială din România față de celelalte State Membre ale UE. Pentru a încuraja dezvoltarea acestor domenii în țara noastră, sunt finanțate acțiuni prin care se intervine, integrat și planificat, pentru încurajarea ocupării forţei de muncă, dezvoltarea educaţiei şi incluziunii sociale (ex.: finanțarea furnizării de servicii de consiliere/ consultanță, formare profesională, antreprenorială şi alte forme de sprijin).